ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ PROPONISIS

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΩΦ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

BISTRO ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΔΑΔΙΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ VLT ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ